Kungsbacka

Priser & Taxor

Priserna för sotning beslutas av Kommunen i en Kommunal taxa.

En viktig förutsättning för att ordinarie pris skall gälla är att fastighetsägaren lämnar tillträde den dag och tid som sotningen är planerad, kan man inte vara hemma eller inte har möjlighet att på annat sätt lämna tillträde tex med hjälp av grannar, lämna nyckel med mera. Kostnader kan tillkomma vid ombokning pga. tex den extra restiden och administrationen.

Priset består av två delar en grundavgift och en objektsavgift, i grundavgiften ingår kostnader för genomsnittlig restid, bilar, porto, telefoner, administration med mera. I taxan för Brandskyddskontroll är grundavgiften inbakad i objektspriset

I objektsavgiften ingår en genomsnittlig kostnad för att sota objektet samt för utrustning, verktyg med mera

Sotningstaxa: klicka på länken nedan