Längre svarstider än normalt

På grund av de höga energipriserna har vi ett stort tryck på telefon och mail och därför har vi längre svarstider än normalt.

Besök gärna vår
faktabank:
sotarentipsar.se

Kungsbacka

Regler & Lagar

Sotning är enligt Lagen om skydd mot olyckor Kommunernas och samhällets verktyg för att förebygga den vanligast förekommande branden i småhus, brand orsakad av eldstad eller rökkanal.

Vi skorstensfejare på Kungsbacka sotningsdistrikt utför sotningsuppdraget åt kommunen och uppdraget är upphandlat i Konkurrens, uppdraget utförs i entreprenadform och priserna följer en taxa som Kommunen beslutat.

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB (tidigare Räddningsverket) har utgett föreskrifter och allmänna råd (SRVFS 2005:9) om sotning som alla Kommuner är skyldiga att följa. I Kungsbacka utförs brandskyddskontroll av RSGBG

 

Här nedan kan du se de frister (intervall) som gäller för din anläggning.

h

KONTAKTA OSS

Ring eller maila oss!

Telefontid vardagar 7-16 tisdagar 7-20

Adress
Västergatan 11, 434 30 KUNGSBACKA